"Araw-araw kami magkasama.Ng pamingwit, lambat at bangka

Sa laot nakikipagbunong braso.Sa mga alon ng dagat pati ilog ng dugo."

0 comments: